ایرانشناسان درگذشته  در 35 سال گذشته*   ترجمه:سیدمحمدحسین مرعشی   1357ش/1978م. درگذشت گئورگ مورگن اشتیرنه/Georg Valentin Morgenstierne (متولد 1892)، متن‌شناس نامدار نروژی،کارشناس زبان‌ها و گویش‌های شرقی ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 133 بازدید
مهر 91
2 پست
مهر 89
1 پست
اسفند 88
4 پست
آبان 88
3 پست
شهریور 88
2 پست
تیر 88
1 پست
خرداد 88
2 پست
اسفند 87
6 پست
بهمن 87
1 پست
دی 87
8 پست
آذر 87
4 پست
آبان 87
4 پست
مهر 87
4 پست
شهریور 87
19 پست
مرداد 87
15 پست
ایران
27 پست
قحطی
1 پست
تاریخ
3 پست
آمار
2 پست
همدان
1 پست
ساسانیان
1 پست
کتابداری
1 پست
zarathushtrian
1 پست
ژاپن
2 پست
چاپخانه
1 پست
چاپ‌
1 پست
مشروطیت
1 پست
خط_میخی
1 پست
سیاح
2 پست
شبه_قاره
6 پست
پاکستان
1 پست
شاهنامه
1 پست
شیراز
1 پست
اسلام
1 پست
یونان
1 پست
مجارستان
1 پست
نروژ
1 پست
کانادا
1 پست
چین
1 پست
ایرلند
1 پست
آلمان
1 پست
کتابنامه
1 پست