ایرانشناسان ژاپن

ا وکازاکی شوکو از کشور ژاپن

خلاصه_شرح_حال: شوکو اوکازاکی در ژاپن به دنیا آمد. در دانشکده ادبیات دانشگاهکیوتو درس خواند. در 1957 با ارائه رساله ای با عنوان تاریخ مشرق زمین و در 1960 باارائه رساله ای با عنوان تاریخ ایران تحصیلاتش را در دوره عالی به پایان رساند. ویبه زبانهای فارسی و انگلیسی تسلط کامل دارد. در 1960 به استخدام موسسه تحقیقاتآسیایی ژاپن درآمد و سپس عازم ایران گردید. در ایران با موسسه تحقیقات اقتصادیدانشگاه تهران همکاری نزدیک داشت. در 1976 بار دیگر به ایران سفر کرد و مدتی دراصفهان و حوزه آبخور زاینده رود به سر برد تا درباره اهمیت آب و آبیاری در فرهنگ وتمدن ایرانی به تحقیق و بررسی بپردازد. در بازگشت به میهن خود، در دانشگاه اوزاکابه تدریس زبان فارسی، تاریخ ایران و تاریخ کشاورزی و مالکیت در ایران پرداخت وآثاری نیز در همین زمینه به انگلیسی و ژاپنی منتشر ساخت.

 

مانو ئه ایجی از کشور ژاپن

خلاصه_شرح_حال: پروفسور ئه یجی مانو استاد دانشگاه کیوتو که در متون ترکی چغتاییتخصص و مطالعه دارد. (1939) فارغ التحصیل دانشکده ی ادبیات دانشگاه کیوتو،‌دارایدرجه دکتری از همین دانشگاه . استاد دانشکده ی ادبیات دانشگاه کیوتو. (Kyouto Daigaku) تخصص: تاریخ تیموریان و سلسله مغولی هند. تحقیقهای عمده: مقاله ها: جامعهی تیموریان-شجره ی تیموریان و جای تیمور . ترجمه :بابرنامه (کار ترجمه ادامهدارد(

 

هانه دا اکیرا از کشور ژاپن

 خلاصه_شرح_حال: (1989-1910) فارغ التحصیل دانشکده ی ادبیات دانشگاه توکیو،‌تحصیلدر دانشگاه پاریس . استاد فقید دانشکده ی ادبیات دانشگاه کیوتو. تخصص: تاریخ آسیایمیانه تحقیقهای عمده: مقاله ها: تاریخ آسیای میانه-فعالیت سغدیان در مشرق -مبادلهفرهنگ میان مشرق و مغرب

 

نامیو اگامی از کشور ژاپن

خلاصه_شرح_حال: نامیو اگامی استاد ممتاز باستان شناسی دانشگاه توکیو و متخصص باستانشناسی ایران در ژاپن و متصدی کاوشهای آثار باستانی در دیلمان و تخت جمشید می باشد. این ایران شناس مطالعات جامعی درباره نفوذ هنر باستانی ایران در هنرهای قدیمی چینیو ژاپنی ارائه داده است. یک اثر برجسته و عالی در زمینه (گنجینه های ایران) در ششجلد و چند هزار صفحه به دو زبان انگلیسی و ژاپنی تالیف کرده است البته آثار باارزشدیگری نیز ارائه داده است. کتاب دیگری از او به نام: « گزارشهای کاوشهای باستانشناسی در ایران و عراق» در توکیو منتشر شده است و دیگر آثار او« دیلمان» ، « مرودشت» و « طاق باستان» و بیش از چهل مقاله راجع به باستان شناسی ایران درمجلهخاورشناسی ژاپن به چاپ رسیده است.

 

جیکیو ایتو از کشور ژاپن

خلاصه_شرح_حال: جیکیو ایتو که در 23 فوریه سال 1909، در میسومی چو، ایالتیاماگوشی(ژاپن)، به دنیا آمد. در دانشکده ادبیات، گروه زبان شناسی سنسکریت، که درآن زمان وابسته به دانشگاه سلطنتی کیوتو بود، تحصیل کرد و در مارس 1935 با ارائهرساله ای با عنوان جمله های فرعی در گاهان اوستا با استناد فراوان به ریگ ودا،لیسانس گرفت. او ضمن کار در دانشگاه، در آوریل 1953 با ارائه رساله ای با عنوان کشفرمز نامگیهای منوچهر به اخذ درجه دکتری نایل آمد. از آوریل 1941 تا دسامبر 1967مدرس و از ژانویه 1968 تا 1972 استاد سنسکریت در گروه زبان شناسی دانشگاه کیوتوبود. در 1972 بازنشسته شد و در ژوئن 1974 عنوان استادی ممتاز دانشگاه کیوتو به ویاهدا شد. آثار ارزنده ای نیز از ایشان به رشته تحریر درآمده است.

 

کورودا تاکاشی از کشور ژاپن

خلاصه_شرح_حال: تاکاشی کورودا استاد ایران شناسی دانشگاه توهوکو در شهر سندای درشمال ژاپن که تاریخ ایران مقارن جنبش مشروطه خواهی و پس ازآن را بررسی می کند. (1955) فارغ التحصیل دانشکده ی ادبیات دانشگاه توکیو، دارای درجه دانشیابی از همیندانشگاه دانشیار دانشکده ی تعلیمات دانشگاه کاگاوا(kagawa Daigaku) تخصص: تاریخمعاصر ایران تحقیقهای عمده: مقاله ها: قیام رشت در انقلاب مشروطیه ایران- جنبش جنگلدر ایران در زمان جنگ جهانی اول.

 

ساکاموتو تسوتومو از کشور ژاپن

خلاصه_شرح_حال: (1945) فارغ التحصیل دانشکده ی ادبیات دانشگاه کی ئوگیجوکو ، دارایدرجه دانشیابی از همین دانشگاه، تحقیق در دانشگاه تهران و مرکز خاورمیانه شناسیدانشگاه کمبریج. استاد دانشکده ی ادبیات دانشگاه کی ئو گیجو کو(Keiougijuki Daigaku) تخصص:تاریخ اجتماعی سرزمینهای اسلامی در قرون متأخر تحقیقهای عمده: مقالهها: بافت شهری و میدان اصفهان در قرن 19 م. تهران در قرن 19 م. و خانواده یمستوفی-استانبول در قرن 19 م. و ایرانیان-منابع استخراج سرشماری تهران در قرن 19 .

 

ماتسوتانی توشئیو از کشور ژاپن

خلاصه_شرح_حال: (1937) فارغ التحصیل دانشگاه توکیو، دارای درجه دانشیابی از همیندانشگاه . استاد مؤسسه فرهنگ خاوری دانشگاه توکیو(Toukyou Daigaku Touyoubunka Kenkyusho) تخصص: باستانشانی آسیای غربی. تحقیقهای عمده: مقاله ها:ابزار سنگی بیمانند آسیای غربی -حفر حلیمه جان (به اشتراک)-حفر رمه زمین.

 

سوگییاما جیرو از کشور ژاپن

خلاصه_شرح_حال: (1928) فارغ التحصیل دانشگاه توکیو. استاد دانشگاه صنعتیناگائوکا(Nagaoka Gijutsukagaku Daigaku) تخصص:هنرهای زیبا تحقیقهای عمده: کتاب: آثار بزرگ جهان (جلد هفتم):راه ابریشم. مقاله ها :چند مسأله درباره ی تاج های شاهانپارتی-هنرهای زیبای سوری دوره ی هلنشتین و روم

 

هارا ریویچی از کشور ژاپن

خلاصه_شرح_حال: (1946) فارغ التحصیل دانشکده ی جامعه شناسی دانشگاه کی ئو گیجو کو،دارای درجه دانشیابی از همین دانشگاه. استاد دانشکده ی روابط بین المللی دانشگاهدایتوبونکا (Daitoubounku Daigaku) تخصص: تحقیق درباره روستاهای ایران. تحقیقهایعمده: مقاله ها: جامعه ده و نظام آبیاری-انقلاب اسلامی ایران و روستاها

 

هیتوشی سوزوکی از کشور ژاپن

خلاصه_شرح_حال: آقای هیتوشی سوزوکی محقق کوشای موسسه اقتصاد آسیایی می باشد.

 

اوکازاکی شوکو از کشور ژاپن

خلاصه_شرح_حال: استاد اوکازاکی متولد سال 1935 از اهالی ژاپن می باشد. در اواخر دهه 1960، پروژه تحقیقاتی تحلیلی را درباره نظام مالکیت ارضی و همه انواع دیگر بهرهبرداری از اراضی زراعی ایران، آغاز کرد. وی نظام زراعی ایران را بر حسب تفاوتهاییکه در نحوه و نظام مالکیت ارضی وجود دارد، به چهار دسته یا مقوله تقسیم کرده است: 1- نوعی که در گیلان و مازندران معمول است.2- ترتیباتی که در گرگان و حوالی آن رواجدارد.3- نوع متداول در ارتفاعات و کوهپایه ها و 4- شیوه های معمول در کشت و زرعکلان، وی معتقد است که نوع مالکیت در دو دسته نخست یکسان است، یعنی در آنها ‹‹ اجاره دار ارضی زراعی در روستاها از حق دایمی و غیر مشروط اجاره داری بر زمینی کهروی آن کار می کند، برخوردار است››. یا این حال، از لحاظ لایه بندی طبقاتی تفاوتیاساسی میان این دو دسته وجود دارد. پروفسور اوکازاکی این سئوال را مطرح می کند کهچرا تنها در منطقه گرگان لایه بندی طبقاتی قابل ملاحظه ای شکل گرفته است. خود ویمعتقد است که این تفاوت را می توان ناشی از رواج کشت محصولات غیر غذایی و تجارتی ( مثل پنبه) فارغ التحصیل دانشکده ی ادبیات دانگشاه کیوتو،‌دارای درجه ی دانشیابی ازهمین دانشگاه،‌کارشناس سابق مؤسسه اقتصاد آسیا. استاد بخش ایرانشناسی دانشگاهمطالعات خارجی اوساکا(Ousaka Gaikokugo Daigaku) تخصص: تاریخ معاصر ایران تحقیقاتعمده: کتاب: قنات،‌آبراه زیرزمینی ایران. مقاله ها: قحطی بزرگ ایران در سال 88-1278/ 71-1870 -شورش نان در تبریز در سال 1316/ 1898. ترجمه ها: مالک و زارع درایران نوشته ی لامبتون -حاجی بابای اصفهانی نوشته ی موریه

 

موری شیگه یو از کشور ژاپن

خلاصه_شرح_حال: (1948) فارغ التحصیل بخش ایرانشناسی دانشگاه مطالعات خارجی اوساکا ،اتمام دوره ی دکتری در دانشگاه کیوتو،دارای درجه دانشیابی . مدرس دانشگاه مطالعاتخارجی اوساکا(Ousaka Gaikokugo Daigaku) تخصص: ادبیات ایران باستان. تحقیقهای عمده: مقاله ها: افسانه تولد کورش- ساخت افسانه ی ساسان -ساخت داستانی کتیبه یبیستون

 

هانه دا کؤایچی از کشور ژاپن

خلاصه_شرح_حال: (1944) فارغ التحصیل بخش ایرانشناسی دانشگاه مطالعات خارجی اوساکا،ادامه تحصیل در رشته تاریخ دانشکده ی ادبیات دانشگاه تهران. دانشیار مؤسسه مطالعاتو تحقیقات زبانها و فرهنگ های آسیا و آفریقا دانشگاه مطالعات خارجی توکیو(Toukyou Gaikokugo Daigaku) تخصص: تاریخ صفوی تحقیقهای عمده: مقاله ها :مقدمه بر شکل گرفتنخود آگاهی در ایرانیان -تعئین تاریخ نگاشته شدن شرح زندگی شاه اسماعیل اول به وسیلهی نویسنده ی ناشناسی-خلاصة التواریخ و رستم التواریخ(فرهنگ ایران زمین، جلدنوزدهم/1352(

 

تاکاهاشی کازوئو از کشور ژاپن

خلاصه_شرح_حال: (1951) فارغ التحصیل بخش ایرانشناسی دانشگاه مطالعات خارجی اوساکا،دارای درجه دانشیابی از دانشگاه کلمبیا. دانشیار دانشگاه هؤسؤ(Housou Daigaku) تخصص: سیاست بین المللی خاورمیانه. تحقیقات عمده : کتاب : عرب و اسرائل مقاله ها: انقلاب اسلامی در ایران و نفوذ آن بر منطقه ها-اکراد و روابط بین المللی درخاورمیانه.

 

کویجی کامیوکا از کشور ژاپن

خلاصه_شرح_حال: پروفسور کوجی کامیوکا فارغ التحصیل دانشکده ادبیات دانشگاه ‹‹ کیوتو›› و استاد ‹‹ موسسه مطالعات و تحقیقات زبانها و فرهنگ های آسیا و آفریقا›› راباید از نسل دوم ایران شناسان ژاپنی دانست که عمده پژوهش های خود را در زبانشناسی و مردم شناسی متمرکز ساخته، اگر چه چند اثر مشترک در زمینه جغرافیای تاریخینیز به چاپ رسانیده است. این محقق ژاپنی با وسواس خاص خود درباره لهجه خنجی و لاریتحقیق می کند.

 

/ 0 نظر / 46 بازدید