فهرست منابع Index Islamicus

 

 با توجه به این که بسیاری از مقالات مربوط به ایران (ایران پس از اسلام) در این نشریات آمده است، از این فهرست می توان به عنوان فهرست منابع مطالعات ایران اسلامی نیز استفاده برد

 

 

 

 

The number following the serial title is the ISSN (International Standard Serial Number) which is an eight-character number that uniquely identifies a periodical or journal. When you have selected the Index Islamicus database and want to search for an ISSN, use the IS= field code followed by the standard ISSN format with the hyphen between the first 4 and the second 4 characters, eg: is=(0002-953X).

 


(Iz istorii zemledeliya v Irane.) Viz. Vr.
(L'Irchard.) RA
(Review of A Survey of Persion Art.) AI
(Sein Werden und Wesen.)
`Ain as-san'ah wa 'aun as-san'ah. Mem. ASB
`Arshi presentation volume
19 Cong. Int. degli Or. 0035-869X
1915-18. Hist. J.
1st Int. Cong. of Turkish arts, Ankara, 1959, Communications. 1961,
1st. i filol. stran Vostoka
1st. Univ. Or. Napoli, Annali, sez. ling
22 Cong. Or. 1951. II 1957, 0035-869X
24 Int Cong. Or. 0035-869X
4th Cong. Int. Sci. Anthrop. Ethnol
5 Cong. Int. Ling. 1939, Réponses au questionnaire
6e Congrès Int. des sciences anthrop. et ethnol., Tôme
9e Cong. int. hist. méd.
A Francesco Gabrieli
A locust's leg. Studies in honour of S. H. Taqizadeh
A Magyar Keleti társaság Kiadvânyoi (Acta Societatis Hungaricae Orientalis)
A revue of studies in Indology presented to P.V. Kane
A vol. of studies in Indology pres. to P.V. Kane
A. R. Wadia: essays in philosophy presented in his honour
Aarbog fur Bogvenner
Abbia
Aberystwyth Studies
Abh. slowen. Reformation
Abh. u. Ber. des Staatl. Mus. f. Vöikerk., Dresden
Abr Nahrain 0065-0382
Acad. Port. Hist. Anais
Acad. Românfa, Memoriile
Acad. roumaine, Bull, sect. hist.
Acad. Roy. Sci. Colon. Bull. des séances
Acad. roy. sci. Outre-Mer, Bull. séances
Acad. Sci. Bulgarie, Univ. de Sofia, Byzantinobulgarica
Academie de droit international, recueil des cours
Académie royale de Belgique. Bulletin de la classe des lettres
Acta antiqua Hung
Acta archaelogica Carpathica
Acta Archaeologica 0065-101X
Acta archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae
Acta Archeologica Carpathica
Acta Asiatica 0567-7254
Acta Ethnographica Academiae Scientiarum Hungaricae 0001-5628
Acta Ethnographica Hungarica 1216-9803
Acta Geographica 0001-5687
Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae 0001-5946
Acta Orientalia (Academiae Scientiarum Hungaricae) 0001-6446
Acta Orientalia Belgica
Acta Univ. Carolinae. Philologica Orientalia Pragensia
Actes
Actes 11 Cong. Int. Philos.
Actes 18 Cong. Int. des Or.
Actes 18 Cong. Int. Or.
Actes 18e Cong. Int. des Or.
Actes 18e Cong. Int. Or.
Actes 20 Cong. Int. des Or.
Actes 20 Cong. Int. Or.
Actes 20e Cong. Int. des Or.
Actes 2e Cong. Int. Linguistes
Actes 2oe Cong. Int. Or.
Actes 5 Cong. Int. Hist. Rel. 0035-869X
Actes 5e Cong. Int. Hist. Rel.
Actes Cong. Int. Hist. Rel. 0035-869X
Actes du Colloque International de civilisations Balkaniques (Sinaa, Juillet)
Actes du XII Congrès international d'études Byzantines
Actes du XII Congrès international d'études Byzantinues
Actes du XIIe Cong. Int. des Études Byzantines
Actes Ier Cong. Int. Linguistes
Actes IV. Cong. int. études byzantines
Actes ler Cong. Int. Linguistes
Actes VI. Cong. int. études byzantines
Actes XIV. Cong. Int. Sociologie
Actes ze Cong. Int. Linguistes
Actes. 20 Cong. Int. Or.
Adab (Kabul)
Advancement of science
Aegyptus 0001-9046
Aevum 0001-9593
Afghanistan 0001-9682
Afghanistan Expectant peoples
Africa 0001-9720
Africa (Madrid)
Africa (Rome)
Africa (Tunis)
Africa 22 (2) (April, 1952)
Africa and law 0585-8631
Africa Quarterly 0001-9828
Africa South
Africa, progress through cooperation
African Affairs 0001-9909
African Bulletin
African Historian
African Historical Studies 0001-9992
African Language Studies 0065-3985
African law: adaptation and development
African Music 0065-4019
African Music Society
African primary products and international trade
African Studies 0002-0184
African studies in income and wealth
Africana Bulletin 0002-029X
Afrika und Übersee 0002-0427
Afrikanist. Stud. D. Westermann
Afrikanskiy Etnografii Sbornik
Afrique el l'Asie Modernes
Afrique litteraire et artistique
Afro-Asia 0002-0591
Agegyptus
Agenda for American action. Proc. Inst. World Affairs, 35th session
Aiuon
AIV (Arts in Virginia)
Akademiya Nauk Kazakhskoy SSR. Institut yazuikoznaniya. Kazakhskaya dialektologiya
Akademiya Nauk Kazakhskoy SSR. Trudu Sektora Vostokovedeniya
Akademniku Marru
Akten des 24. Internationalen Orientalisten-Kongresses München...1957
Akten des XI. Internationalen Byzantinistenkongresses, München 1958.
Akten II Int. Byz. Kong. 0035-869X
Al - Machriq 0002-4023
al Qanoun wal Iqtisad'
al-Ahrufiyya. Arabica
Al-Andalus 0075-4269
Albania
Al-Brun Commem. vol. Karachi
Alexander Marx Jubilee
Algéria
Alisher Navoi Sbornik 0035-869X
Allahabad Law Review
Allahabad University Studies 0035-869X
All-India Oriental Conference. Proceedings and Transactions
Al-Machriq 0002-4023
Almanach d. Österr. Akad. Wis.
Al-Mas`udi millenary commem. vol.
Al-Mashriq
Al-Mulk
Al-Mustansiriya University Review
Alte und Neue Kunst
Alttestamentl. Stud. F. Nötscher gewidmet
AM 0035-869X
Ambix 0002-6980
America and the emerging nations. Proc. Inst. World Affairs
American Anthropologist 0002-7294
American Archivist 0360-9081
American Historical Review 0002-8762
American Journal of Archaeology 0002-9114
American Journal of Economics and Sociology 0002-9246
American journal of international law 0002-9300
American Journal of Numismatics
American Journal of Philology 0002-9475
American Journal of Physical Anthropology 0002-9483
American Journal of Semitic Languages and Literatures 0035-869X
American Journal of Sociology 0002-9602
American Magazine Art
American Mathematical Monthly 0002-9890
American Neptune
American Numismatic Society Museum Notes
American Political Science Review 0003-0554
American Slavic and East European Review
American Studies in Altaic linguistics
American University of Beirut Festival book 0076-8510
Amtliche Berichte aus den Kgl. Preussischen Kunstsammlungen
AN Azerb. SSR
AN Gruz. SSR
Anadolu (Anatolia)
Anadolu arastirmalari
Anadolu I Études orientales
Anais (Academia Portuguesa da Historia)
Analecta Bollandiana 0003-2468
Analecta orientalia mem. A. Csoma de Körös dicata
Analecta sacra tarraconensia 0304-4300
Analyst 0003-2654
Anatolia 1300-4220
Anatolian Studies 0066-1546
Anatolica
Ancient
Ancient India 0013-9564
Ancient Pakistan 0066-1600
André Basset
Angewandte Chemie 0044-8249
Anglia 0340-5222
Ankara Univ. Siyasal Bilgiler Fak. Dergisi
Ankara Üniversitesi Dil. ve Tarih-Cog. Fakültesi dergisi
Ankara Üniversitesi ilâhiyat Fakültesi Dergisi
Ankara Üniversitesi Siyasal bilgiler Fakültesi dergisi 0544-1943
Ann. arch. arabes syriennes
Ann. hist. econ
Ann. hist. econ. soc.
Ann. hist. soc.
Ann. Inst. Kondakov
Ann. Rep. Arch. Dept. Hyderabad 0035-869X
Ann. Univ. Ankara
Ann. Univ. Paris
Annalen der Hydrographie und maritimen Meteorologie
Annales Academiae Scientiarum Fennicae
Annales Africaines
Annales Algériennes de Géographie
Annales Archéologiques de Syrie
Annales de Géographie 0003-4010
Annales de la Faculté de Droit de Beyrouth 0585-8631
Annales de la Faculté de Droit Istambul
Annales de l'Institut des Études Orientales 0076-8510
Annales d'Éthiopie
Annales Juridiques, Politiques, Économiques et Sociales
Annales Med. Psy. XVe ser., 96 année
Annales Univ. Ankara
Annales, Economies, Sociétés, Civilisations 0076-8510
Annali Accad. Mediterraneo
Annali Istituto Italiano di Numismatica
Annali Lateranensi
Annali Lateranesi
Annali Pontif. Mus. Missionario Etnol.
Annali, Istituto Orientale di Napoli 0035-869X
Annali, Istituto Universitario Orientale di Napoli
Annals Assoc. Amer. Geog.
Annals of medical history
Annals of Oriental Research, University of Madras 0035-869X
Annals of surgery 0003-4932
Annals of the American Academy of Political and Social Science 0002-7162
Annals of the Association of American Geographers 0004-5608
Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute
Annals of the Nápstrek Museum
Année pol. et écon.
Année Sociologique 0066-2399
Annexe au Tome XI de la Revue Hespéris
Annuaire Afrique du Nord
Annuaire de l'Afrique du Nord 0242-7540
Annuaire de l'Institut de Philologie et d'Histoire Orientales et Slaves
Annuaire des Musées d'Istanbul
Annuaire Scientifique de la Faculté de Philosophie de l'Université d'Athènes
Annual Amer. Schools Or. Rev.
Annual British School Athens 0035-869X
Annual of Leeds Univ. Oriental Soc.
Annual of the Department of Antiquities of Jordan 0449-1564
Annual Report of the Smithsonian Institution
Annuals of Faculty of Dar al-Ulum
Anthemon. Scritti in onore di C. Anti
Anthrop. essays pres. to E.B. Tylor
Anthropological Linguistics. 0003-5483
Anthropological Quarterly 0003-5491
Anthropologie 0066-4685
Anthropos 0254-1629
Antike u. Orient im Mittelalter
Antike u. Orient im Mittelater
Antiquaries Journal 0003-5815
Anti-quaries Journal
Antiquity 0003-598X
Antropoloji
Anuario de estudios medievales 0066-5061
Anuario hist. derecho español
Anzeiger für schweiz. Altertumskunde
Aota Or. Hung.
Apollo 0003-6536
Apollo 90
Apollo 92
Approaches to group understanding, 6th symposium
Approaches to the Asian civilisations
Arabic
Arabic and Islamic studies in honor of H. A. R. Gibb
Arabica 0570-5398
Arabskie stranui, istoriya 0076-8510
Arabskiy sbornik
Arabskiy sbornik. MEA
Arabskuie stranui
Arbor 1021-9269
Arbtibus Asiae
Arcadia: Z. f. vergl. Literaturwis
Arch. d'hist. doctr. et litt. M.A.
Arch. für Diplomatik
Arch. hist. droit Or.
Arch. Hist. Soc. Iesu
Arch. wiss. prakt. Tierheilk
Arch. wiss. prakt. Tierheilk.
Archaeol. Anz. Beiblatt zum Jhb. d. D. Archaeol. Inst.
Archaeol. Orient, in memoriam E. Herzfeld 0035-869X
Archaeologia 0261-3409
Archaeologiai Értesitö
Archaeological Journal 0066-5983
Archaeological Survey of India, Annual report
Archaeology 0003-8113
Archäologische Mitteilungen aus Iran
Archeion 0066-6041
Archiv f. Begriffsgeschichte
Archiv f. Reformationsgech
Archiv für Anthropologie
Archiv für die Geschichte der Mathematik, der Naturwissenschaften und der Technik
Archiv für Geschichte der Medizin
Archiv für Geschichte der Medizin (Südhoffs)
Archiv für Kulturgeschichte 0003-9233
Archiv für Papyrus forschung
Archiv für Papyrusforschung
Archiv für Religionswissenschaft
Archiv für Religions-wissenschaft
Archiv fur Religions-wissenschaft.
Archiv für Schreib- und Buchwesen
Archiv für Schriftkunde
Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik
Archiv für Sozial-wissenschaft und Sozialpolitik
Archiv für systematische Philosophie
Archiv für systematische Philosphie
Archiv für Vergleichende Phonetik
Archiv für Völkerkunde 0066-6513
Archiv für Wirtschaftsforschung im Orient
Archiv für Wirtschaftsleben im Orient
Archiv Geschichte der Mathematik, der Naturwissenschaften und der Technik
Archiv orientálni 0341-0137
Archiv. für Schreib- und Buchwesen
Archives 0003-9535
Archives berbères
Archives de l'Institut Pasteur d'Algérie
Archives de Philosophie 0003-9632
Archives de sociol. des religions
Archives de Sociologie des Religions 0003-9659
Archives de sociologie des religions also in Islam in Tropical Africa
Archives de'sociologie des religions also in Islam in Tropical Africa
Archives d'Histoire Doctrinale et Littéraire du Moyen Age
Archives Européennes de Sociologie 0003-9756
Archives Internationales d'Histoire des Sciences 0003-9810
Archives Marocaines
Archivio di storia della scienza
Archivio Storico Italiano 0004-0339
Archivio Veneto
Archivio Veneto Tridentino
Archivo Español de Arqueología 0066-6742
Archivo español de arte 0004-0428
Archivo Español de Arte y Arqueología
Archivos del Instituto de Estudios Africanos
Archivum
Archivum Franciscanum Historicum 0004-0665
Archivum Linguisticum
Arhiva Româneasea
Ariel 0254-3028
Arkitektura SSSR
Armenian Quarterly
Ars islamica 0035-869X
Ars Orientalis
Ars Orientalis 3 (1959), pp.77-94
Arsbok 1963/64
Årsbok, 1963/64
Arsbok, Lund
Arshi presentation volume
Art and Letters
Art and Thought, issued in honour of A. K. Coomaraswamy
Art Bulletin 0004-3079
Art in America 0004-3214
Art Quarterly 0004-3303
Art. and Thought, issued in honour of A.K. Coomeraswamy
Art. Inst. Chicago Quarterly
Arte Español
Artibus Asiae 0004-3648
Arts & the Islamic World 0264-1828
Arts asiat.
Arts asiatiques 0004-3958
Aryan path 0004-4156
Ascensus Barcoch. Arabica
Asia Major 0004-4482
Asian affairs 0306-8374
Asian and African Studies (Bratislava)
Asian and African Studies (Israel)
Asian R.
Asian Review
Asian studies 0004-4679
Asian survey 0004-4687
Asiatica, Festschrift F. Weller
Asiatische Studien 0004-4717
Aspects of Altaic civilization
Aspects of Altaic civilization.
Aspects of Altaic civilizations
Astronom. Nachr.
Athar-e Iran 0035-869X
Ati VIII. Cong. int. studi bizantini
Atti
Atti 3. Cong. studi arabi e islamici, Ravello
Atti 3. Cong. studi arabi e islamici, Ravello 1966 0033-2283
Atti 5 Cong. Int. Filos.
Atti Accad. Naz. Lincei, Rend.
Atti del Convegno int. di studi etiopici
Atti del Convegno int. di studi etipici
Atti della Reale Academia dei Lincei. Rendiconti
Atti della Reale Accademia delle Scienze di Torino, Cl. di sci. mor., stor., e filol
Atti II. Cong. int. arte turca (Venezia 1963)
Atti Lincei, Rendiconti, Cl. sci. mor
Atti Lincei, Rendiconti, Cl. sci. mor.
Atti V. Cong. int. studi bizantini
Atti VIII Cong. Int. Storia Med. (Rome)
Atti VIII. Cong. int. studi bizantini
Atti XII. Cong. Int. Filos.
Atti. V. Cong. int. studi bizantini
Atti. VIII. Cong. int. studi bizantini
Aufsätze E. Oberhummer
Aufsätze zur Kultur- und Sprachgeschichte E. Kuhn gewidmet
Aus der Geschichte des islamischen Orients, von F. Taeschner und G. Jäschke
Aus der Welt der islamichen Kunst. Festschrift E. Kühnel 0014-1844
Aus der Welt des Buches, Festgabe G. Leyh
Aus Indiens Kultur, Festgabe R. von Garbe
Aus Politik und Zeitgeschichte 0479-611X
Ausländische Landwirtschaft
Australian Journal of Politics and History 0004-9522
Avicenna Commem. Vol.
Avicenna: scientist and philosopher
Az Iparmüvészeti Múseum Évkönyvei
Az Iparmüvészeti Mûseum Évkönyvei
B. C. Law
B. Prince of Wales Mus
B. Prince of Wales Mus.
B.C. Law 0033-2283
B`lgarska Akad. na Naukite, Inst. za B`lgarska Istoriya
Baessler Archiv 0005-3856
Balkan Studies 0005-4313
Bantu Studies
Bashkirskiy dialekto-logicheskiy sbornik
BCGP
Bedeutung und Rolle des Islam beim Übergang vom Altertum zum Mittelalter, hrsg. von P.E. Hübinger
Bedi Karthlisa, Revue de Karthvélologie
Beginnings of modernisation in the Middle East
Beitr. aus der Gesch. d. Chem. dem Gedächtnis von G.W.A. Kahlbaum
Beitr. z. roman. Philol. z. roman. Philol.
Beitr. z. vergleichenden Kunstforschung z. vergleichenden Kunstforschung
Beitr. zur Alten Geschichte u. deren Nachleben, Festschr. f. F. Altheim zur Alten Geschichte u. deren Nachleben, Festschr. f. F. Altheim
Beitr. zur alttestamentl. Wissenschaft, K. Budde zum siebzigsten Geburtstag zur alttestamentl. Wissenschaft, K. Budde zum siebzigsten Geburtstag
Beitr. zur bibl. Landes - u. Altertumskunde (ZDPV)
Beitr. zur hist. Geog. Kulturgeog., Ethnog. und Kartog. vornehmlich des Orients, hrsg. von Hans Mzik.
Beitr. zur hist. Geog., Kultur-geog., Ethnog. und Kartog. vornehmlich des Orients, hrsg. von Hans Mzik
Beiträge z. Arabistik, Semistik und Islamwis.
Beitrage z. Gesch. Philos. Theol. Mittelalters Supplementband c(Festschrift Grabmann, 1935), 3 (1935),
Beiträge zur Alten Geschichte und deren Nachieben. Festschrift für Franz Altheim II
Beitrage zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters
Beiträge zur hist. Geog. Kulturgeog., Ethnog. und Kartog. vornehmlich des Orients, hrsg. von Hans Mzik
Beiträge zur Kenntnis des Orients 0035-869X
Beiträge zur Musikwissenschsft
Beiträge zur Namenforschung
Beiträge zur Südosteuropa-Forschung
Belleten (Türk Tarihh Kurumu)
Belvedere
Ben Zvi Inst. Studies and reports
Bengal Past and Present 0005-8807
Bericht math.-phys. sächs. Akad. Wissens. zu Leipzig
Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft 0365-9631
Berichte Deutsch. Botan. Gesells
Berichtigung.
Berliner Museen
Berliner Museum: Berichte aus den preuss. Kunstsamml
Berytus 0067-6195
Bessarione
Bharata Kaumud
Bharata-Kaumudi
Bharatiya Vidya
Biblical and other studies
Bibliofilia
Bibliografiya Vostoka
Bibliography on medicine and pharmacy in medieval Islam, by Sami Hamarneh, Stuttgart
Bibliotheca Mathematica
Bibliotheca Orientalis 0006-1913
Bibliothèque d'Humanisme et de Renaissance
Bijdragen Tot de Taal-, Land- en Volkenkunde 0006-2294
Bild. Kunste
Bingkisan Budi
Biruni Sbornik
BNO
Bodleian Library Record 0067-9488
Bodleian Quarterly Record
Bol. Biblioteca Menéndez y Pelayo
Bol. mensal Soc. Lingua Portuguesa
Bol. Real Acad. Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Cordoba
Bol. Real Acad. Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba
Bol. Real. Acad. Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córboda
Bol. Soc. Esp. Excursiones
Bol. Soc. Geog. Lisboa
Bol. Univ. Granada
Boletim cultural da Guiné Portuguesa
Boletim mensal da Soc. de Ling. Portuguesa
Boletin de al Real Academia de la Buenas Letras, Barcelona
Boletín de la Asociación Española de Orientalistas 0571-3692
Boletín de la Real Academia de la Historia 0035-869X
Boletin mensal da Soc. de Ling. Portuguesa
Bolettino della Reale Società Geografica Italiana
Boll. Ist. storia della società e dello stato veneziano
Boll. Ist. stud. etiop.
Boll. Soc. geog. ital. ser. 8
Bolletino di matematica
Bollettino d'arte 0391-9854
Bombay Law J
Bombay Law Reporter Journal
Bombay Law Reporter, Journal
Bonner Gelehrte, Beiträge zur Geschichte der Wissenschaften in Bonn - Sprachwissenschaften
Bonner Jahrbücher
Brit. Sc. of Arch. Jerusalem, Supp. Papers No
British Museum Quarterly
Brooklyn Museum Annual
Brooklyn Museum Journal
Brooklyn Museum Quarterly
Browne Festschrift 0035-869X
BSOAS
BSPL
Buch und Schrift
Bul. M.
Bull Acad. Imp. Sci.
Bull Acad. Sci.
Bull Acad. Sci., Ser. lit. ling.
Bull Com. Afr. franç.
Bull Inst. Arch. Bulgare
Bull Inst. Hist

/ 3 نظر / 175 بازدید
مسعود

خوشبختي يگانه چيزي است كه مي توانيم بي آنكه خود داشته باشيم، ديگران را از آن برخوردار سازيم.((كارمن سيلوا)) به روزم (آپم) و منتظرقدمهای سبزتون [گل]

مسعود

نصیحتی کنمت یاد گیر و در عمل آر که این حدیث ز پیر طریقتم یادست غم جهان مخور و پند من مبر از یاد که این لطیفه عشقم ز ره روی یادست به روزم و منتظرقدمهای سبزتون [گل]