ایرانشناسان دولت عثمانی

 

 

 

 

باقرعبدالغنی بلداوی

در سال 1921 متولد شده است. مدرک لیسانس خود را در رشته ادبیات از دانشگاه اسکندریهاخذ کرد و درجه دکترا را در دانشگاه سوربون دریافت کرد. استاد عبدالغنی تدریس را دربازگشت به عراق ادامه داد و آثار متعددی هم از خود به جای گذارده است.

 

ابوالحسن مسعودی

جهانگرد، تاریخ نگار و جغرافی دان مشهور اسلامی بوده که در حدود سال 280 قمری دربغداد پا به عرصه حیات گذارده است. وی پس از یک دوره تحصیل در بغداد برای ادامه آنبه کشورهای متعددی سفر کرده و علوم بسیاری از قبیل فقه، حدیث، اخلاق، علم الادیان والمذاهب.....فرا گرفته، در تاریخ عمومی نیز اشتهار یافته است، به طوری که او را شیخالمورخین لقب دادند.وی به کشورهای مصر و ممالک شمال آفریقا، ایران و شهرهایش،.....سفر کرده. وی در ضمن سفرهایش از اوضاع جغرافیایی و تمدنی شهرها و کشورها وکوهها و دریاها و مردم هر سرزمین تحقیق می کرده هر چه قدر می نوشته به قدر کافیدرباره آن پژوهش می نموده است. وی 32 کتاب نوشته که فقط پنج کتاب آن موجود و بقیهاز بین رفته است.

 

 

 

/ 0 نظر / 40 بازدید