ایرانشناسان یونان

فلاویوس آریانوس از کشور یونان

فلاویوس آریانوس از اهالی یونان در نیکومدیا- واقع در بیتینیا در آسیای صغیر- بهدنیا آمد. وی متخصص در رشته تاریخ و فلسفه بوده است. در جوانی شاگرد و دوستاپیکتتوس فیسلوف رواقی بود و درسهای وی را یادداشت و منتشر ساخت. در 131م. به فرمانآدریانوس امپراتور رم (117-138)، شهروند رمی و فرماندار کاپادوکیه گردید و در 134م. توانست به عنوان نخستین فرماندار نظامی یونانی الاصل در تاریخ رم حمله آلانی ها رادفع کند. در 146 م. در دوران آنتونینوس پیوس، کنسول کاپادوکیه و از 147 تا 148 آرخنآتن بود. وی بیشتر عمر خود را در آتن وقف نگارش آثار ادبی و تاریخ نگاری کرد. درزمینه تاریخ نگاری، زندگانی اسکندر مقدونی از جلوس تا مرگ، جانشینان اسکندر، جنگهایپارتها با رمیها و آلانی ها در دوران تراژان امپراتور روم و سرکوب شورش یهودیان بینالنهرین در 116م. را نیز توصیف کرده است. بسیاری از نوشته های او مفقود شده و تنهامختصری از آنها باقی مانده است و همین مقدار از نظر تاریخی با اهمیت و دارای نکاتیاز مشاهدات عینی سرداران و افسران اسکندر است. وی در اواخر عمر به زادگاهش برگشت ودر همانجا در سال 180 میلادی درگذشت.

 

ساموئل گرین و. بنجامین از کشور یونان

بنجامین نویسنده ، سیاستمدار و نخستین سفیر آمریکا در دربار ناصرالدین شاه قاجارمتولد سیزدهم فوریه 1837 در آرگوس از شهرهای بونان در خانواده میسیونردیده به جهانگشود، که پس ازهفتاد وهفت سال عمر در نوزدهم ژوئیه 1914 در برلینگتون بدرود حیاتگفته است. وی از سال 1883 تا 1885 در ایران اقامت داشته در این مدت در احوال و آدابو عادات و رسوم و مذهب و وضع اقتصادی و کشاورزی و صنعتی و دانش و حکمت و تجارت واوضاع سیاسی و تفریحات و سرگرمیهای ایرانیان اوضاع لشکری و کشوری و طرز حکومت شاهقاجار و خاندان او، مستخدمین دولت، نژادهای ایرانی و وضع تهران در عصر خودش تحقیقکرده که حاصل این تحقیق ‹‹ایران و ایرانیان›› می باشد و آقای مهندس کردبچه آن را درپاورقی روزنامه اطلاعات ترجمه کرده است. همچنین کتابهای دیگری در زمینه ایران وآسیا و اروپا به طبع رسانده است.

 

نیکوس زاخاروپولوس از کشور یونان

دکتر زاخاروپولوس دارای دکترای الهیات می باشند و استاد دانشکده الهیات دانشگاهتسالونیکی و رئیس شورای دانشکده الهیات هستند. او به زبانهای انگلیسی و آلمانی مسلطمی باشد. وی از چهره های سرشناس دانشگاهی یونان بوده و در دانشکده خود درتسالونیکی، محل و سالنی را به دانشجویان مسلمان اختصاص داده تا مراسم مذهبی خود رادر آنجا برگزار نمایند. وی از استادان آشنا به مسائل ایران به شمار می آید و بارایزنی فرهنگی همکاری بسیار خوبی دارد. ایشان عضو انجمن دوستی ایران و یونان میباشند و در اولین سمپوزیوم بین المللی و مسیحیت ارتدوکس عضو کمیته اجراییبودند.

 

گریگوریوس زیاکاس از کشور یونان

دکتر زیاکاس دارای دکترای الهیات بوده و نیز استاد دانشکده الهیات دانشگاهتسالونیکی، محقق و نویسنده و مسلط به زبانهای یونانی و آلمانی می باشند. ایشاندارای تالیفاتی در مورد اسلام می باشند و در این زمینه تحقیقات ارزشمندی از خود بهیادگار گذاشته اند. گرایشات عمیق به فرهنگ، تمدن و عرفان اسلامی از خصوصیات بارزاین شخصیت یونانی است. کتاب ایشان در مورد مولانا جلال الدین رومی در سالهای اخیرمنتشر شده و وارد بازار کتاب است. ایشان عضو دائمی انجمن دوستی ایران و یونان و ازهمکاران فعال رایزنی فرهنگی ایران در یونان می باشند. وی همچنین عضو کمیته اجراییبرگزار کننده اولین سمپوزیوم بین المللی اسلام و مسیحیت ارتدوکس بوده است.

 

فریدون فریاد از کشور یونان

استاد فریدون فریاد سالهای متمادی در یونان هستند و در طی این مدت در زمینه ترجمهآثار فارسی به یونانی و بالعکس جایگاه ویژه ای در بین ایران شناسان و اساتید زبانفارسی در یونان کسب کرده اند. ایشان کتاب شعری نیز به زبان یونانی نوشته اند کهخیلی مورد علاقه یونانیان قرار گرفته است. اهتمام فریدون فریاد شاعر و مترجم ایرانیساکن یونان در زمینه ترجمه آثار یونانی به زبان فارسی باعث شده که ایشان از سویمسئولان بلند پایه یونانی مورد تقدیر قرار بگیرند. ایشان در سال 1371 به خاطر ترجمهکتاب ‹‹ تقویم تبعید›› اثر یانیس ریتسوس برنده جایزه ‹‹ انجمن ادبی یونان›› شدند. این جایزه همه ساله از طرف این انجمن به بهترین ترجمه هایی که از ادبیات یونانیتوسط مترجمان دنیا به زبان مادریشان انجام گیرد و همچنین مترجمان یونانی که اززبانهای دیگر به یونانی ترجمه می کنند اعطا می شود. هدف از اعطای این جایزه، ارجگذاری به انسانهایی است که کار ترجمه در اشاعه وگسترش ادبیات و فرهنگ جهانی و نزدیکتر کردن ملتها به یکدیگر، گامی اساسی برمی دارند و نقش و سهمشان پراهمیت و تعیینکننده است. مراسم اعطای جایزه به آقای فریاد‹‹ در موزه هنری کیلادیک›› و با حضورشخصیتهای علمی، فرهنگی، ادبی و اجتماعی یونان برگزار شد. بدینگونه، با تلاش آقایفریاد ایران برای نخستین بار به این افتخار نائل شد و توانست جایزه این انجمن را ازآن خود سازد.

 

 

 

 

جرج مستاکیس از کشور یونان

آقای مستاکیس در سال 1941 و در بحبوحه جنگ جهانی دوم در یونان دیده به جهان گشود. در اواخر جنگ یعنی در سال 1944 بمبی در نزدیکی خانه اش منفجر شد که در اثر ترکش آنانگشتان پایش را از دست داد. این حادثه تاثیر شگرفی روی او گذاشت و موجب شد تا باانسانهای درد کشیده و آسیب دیده و بویژه افراد آسیب دیده از جنگ، احساس دلسوزی وهمدردی عمیقی بکند. وی که در رشته الهیات درس خوانده است، پس از پایان تحصیلاتش بهتحصیل در رشته حقوق در دانشگاه آتن پرداخت. پس از پایان تحصیلات، وارد کلیسایارتدوکس یونان شد و به اتفاق جوانان مسیحی در کلیسای اگلسیاس به آموختن موسیقیپرداخت. روش آموزش طلبگی موجب گسترش ذهنی او شد و پس از مدتی به آمریکا رفت و در آندانشگاه به تحصیل در رشته جامعه شناسی ادیان پرداخت. پس از هفت سال دوباره به یونانبازگشت و در دانشگاه آمریکایی آتن و سه دانشکده روان شناسی دیگر، به تدریس جامعهشناسی ادیان مشغول شد. وی هم اکنون پانزده سال است که تدریس می کند. ایشان در ایامتعطیل در یونان با انقلاب اسلامی ایران آشنا شد و در دو دهه گذشته یکی از مطلعانمسائل ایران محسوب شده است.

 

 

اونگلوس موچوپولوس از کشور یونان

اونگلوس موچوپولوس ایران شناس که در سال 1930 در شهر آتن بدنیا آمده، فارغ التحصیلرشته فلسفه و ادبیات از دانشگاه آتن می باشد و دکترای خود را در رشته ادبیات پاریساخذ نموده است. آقای موچوپولوس در سال 1956 به عنوان استاد در دانشگاه مارسی فرانسهبه سمت استادیار و از سال 1969 به عنوان استاد دانشگاه آتن منصوب گردید. وی همچنیندر سال 1977 به ریاست دانشگاه آتن برگزیده شد. وی با بسیاری از دانشگاهها به عنواناستاد میهمان و محقق همکاری داشته و همچنین در بسیاری از تحقیقات دانشگاههایاروپایی و آمریکایی و انستیتوهای تحقیقاتی شرکت نموده است. وی عضو دائمی بسیاری ازآکادمی های بین المللی و فلسفه جهان می باشد و تحقیقات و گزارشهای او در بیش از 50کنفرانس بین المللی عرضه گردیده که بسیاری از این کنفرانسها توسط شخص وی تنظیم وبرنامه ریزی شده است. وی رئیس جامعه یونانی مطالعات فلسفه، رئیس جامعه مدیترانه ایفلسفه، رئیس بنیاد تحقیقات و نشریات فلسفه معاصر یونان و رئیس موقت کالج آکادمیکدانشگاه بین المللی فلسفه می باشد و مسئولیت چاپ و ریاست بین المللی مجله دیوتیماکه در زمینه فلسفه می باشد بعهده اوست. مشارالیه تاکنون بیش از 250 کتاب را نگاشتهو بسیاری از آثار وی به زبانهای فرانسه و انگلیسی و دیگر زبان ها ترجمه شده اند. ویعضو انستیتو فرانسه، آکادمی آتن، انستیتو بین المللی فلسفه و کمیته FISP و غیره میباشد. ایشان به همراه همسرشان به عنوان میهمانان دهه فجر در سال 68 به ایران سفرکردند و نیز در دو سمپوزیوم اسلام و مسیحیت که از سوی ایران برگزار شد، سخنرانیکردند. این ایران شناس برجسته یونانی دوستدار فرهنگ و ادبیات ایران بوده ودر حالحاضر رئیس انجمن دوستی ایران و یونان نیز می باشد.

 

کاریوفیلیس میچاکیس از کشور یونان

وی استاد ادبیات دانشگاه آتن، نویسنده و قائم مقام انجمن دوستی ایران و یونان است. آقای میچاکیس در سال 1932 در شهر ‹‹تسالونیک›› به دنیا آمد و پس از پایان تحصیلاتابتدایی و متوسطه وارد دانشگاه تالونیک شد و تحصیلات خود را در دانشگاه این شهر دررشته ادبیات و زبان یونانی به پایان رساند. او سپس به عضویت بنیاد ملی تحقیقاتدرآمد و به کار تحقیق در متون زبان باستانی یونان پرداخت. وی اولین رساله خود را باعنوان ‹‹منابع و اطلاعات متون اشیل›› به چاپ رساند. چند سال بعد، همزمان با ارائهکار تحقیقات خود به انگلستان رفت و به مدت سه سال به مطالعه در زمینه ادبیات بیزانسپرداخت. سپس در سال 1965 به آلمان رفت و به کار در دانشگاه مونیخ پرداخت. درانگلستان نیز وی تحقیقات و تدریس خویش را ادامه داد و موفق شد به عنوان استادادبیات جدید یونانی در مدرسه زبان و ادبیات جدید و قرون وسطای دانشگاه آکسفوردانتخاب شود و به مدت چهار سال در آنجا به تدریس بپردازد. مشارالیه در سال 1972 بهیونان بازگشت و ریاست بخش ادبیات دانشگاه ‹‹تسالونیک›› و همزمان ریاست انستیتویمطالعات بالکان را به عهده گرفت. او همچنین در گردهمایی های متعددی در زمینه تاریخو ادبیات یونان شرکت کرد. او در سال 1978 به آتن آمد و در دانشگاه آتن به تدریسمشغول شد. وی اکنون عضو جامعه نویسندگان یونان، جامعه نویسندگان ‹‹ تسالونیکی››،انجمن مطالعات مقدونیه و انجمن ادبی ‹‹پارانوس›› می باشد. او در سال 1989 همزمان باتشکیل انجمن دوستی ایران و یونان، به دعوت رایزنی فرهنگی به انجمن پیوست و به سمتقائم مقام ریاست انجمن برگزیده شد. میچاکیس تاکنون بیش از یکصد و بیست رساله و کتابدر زمینه های گوناگون ادبی و تاریخی به چاپ رسانیده است. ایشان که دارای دکترایادبیات یونانی هستند، استاد دانشکده ادبیات آتن و مسلط به زبانهای یونانی، انگلیسیو آلمانی می باشند. وی همچنین پایه گذار کرسی ادبیات یونانی در دانشگاه مریلندآمریکا، استاد سابق دانشگاه های آکسفورد انگلیس، هاروارد آمریکا و دانشگاه مونیخآلمان، رئیس سابق دانشکده ادبیات تسالونیکی و عضو دائم انجمن دوستی ایران و یوناناست. وی از دوستداران ایران و انقلاب اسلامی بوده و همکاری نزدیکی با رایزنی فرهنگیجمهوری اسلامی ایران دارد و در برپایی برنامه های فرهنگی در یونان فعالیت بسیاردارد

/ 1 نظر / 56 بازدید
mshb

درود.... عالی بود