ستیرنه ژرژ مورگن از کشور نروژ

ژرژ مورگن از خاورشناسان نروژی و از بزرگترین متخصصان بین المللی زبانهای ایرانی،سانسکریت، پشتو،فرهنگ،پشتو و زبان شناسی تطبیقی هند و اروپایی می باشد که دردانشگاه (اوسلو) و زبانهای یونانی و لاتینی و سانسکریت را فرا گرفته و برای تکمیلتحصیلات خود دکترا به آلمان سفر کرده و در دانشگاه برلین به اخذ مدرک دکترا نایلگردیده است. مورگن نزد استاد کارل آندره آس به تحصیل ایران شناسی پرداخته،دردانشگاه گوتینگن درباره زبانهای ایرانی به مطالعات بیشتری همت گماشته است. فعالیتآموزشی را با سمت استاد زبان شناسی هند و اروپایی و سانسکریت در دانشگاه گوتن بورگدر سوئد، دانشگاه اوسلو ادامه داده است و در حال حاضر ریاست موسسه هندو ایرانیدانشگاه اوسلو را عهده دار است و تحقیقات جامعی درباره اوستا و آیین قدیم ایرانیانانجام داده است. پروفسور مورگن شش بار به مشرق زمین سفر کرده و در سفر اخیر برایشرکت در کنگره جهانی ایران شناسان به جهت بررسی در مقدمات تالیف کتاب تاریخ کاملایران بوده است و همیشه از ایران با شوق فراوان یاد کرده است، البته این استادعالیقدر آثار با ارزش دیگری به طبع رسانده است.

/ 1 نظر / 10 بازدید
حمید

نام این دانشمند نروژی گئورگ مورگن‏ستیرنه است.